Groei vanuit klantfocus

 • Home
 • Groei vanuit klantfocus

Ik help directeuren en managers om de marketingstrategie met de bedrijfsstrategie te integreren.

Michiel Kroes


Een organisatie ontwikkelt en groeit wanneer haar mensen aan een gezamenlijk doel samenwerken.

Waarom en voor wie doen wij dit?
Met welke ambitie, welke koers?

Deze vragen met draagvlak beantwoord krijgen en de belofte vervolgens waarmaken, vraagt om:

 • verbindend leiderschap
 • klantgerichte marktbenadering

Die twee-eenheid optimaliseren is wat ik met Klantkoers doe. Mooi en dankbaar werk, omdat het leidt tot werkgeluk en groei in alle opzichten.


Gezamenlijk doel

Elk bedrijf, elke organisatie kent zijn eigen binnen- en buitenwereld. Komen tot een gezamenlijke wereld en cultuur, met een heldere richting, is waar het geheim van groeiende organisaties verscholen ligt. One team, one mission.

Concreet betekent het: een gezamenlijk hoger doel stellen en hierin samenwerking organiseren tussen de verschillende mensen en professies. Het blijkt nog vaak lastig om dat zelf goed te (blijven) doen; om echte synergie en groei te realiseren. Dat is waar mijn kracht en ervaring ligt en waar ik managers en directeuren bij help. Vanuit klantfocus.


Missie

Mijn missie luidt: mensen verblijden door hen te helpen om steeds beter samen te werken, met behulp van een klantgerichte organisatiekoers.

In één woord: klantkoers. Motto, deliverable en bedrijfsnaam.


Aanpak

Mijn aanpak is erop gericht om de binnen- en buitenwereld op het gezamenlijke doel te verbinden. Ik begeleid dit proces in co-creatie met management en medewerkers.

Hoe je in de binnenwereld beweegt, benaderen we als Jouw koers, met 4 componenten. Hoe je in de buitenwereld beweegt, benaderen we als Jouw klant, de ‘marcom’ mix. In de cross-over van die twee komen we tot jouw klantkoers.


Effecten

Het belangrijkste, fundamentele effect: menselijke groei. Toenemend werkplezier en synergie door steeds beter samen te werken aan gedeelde doelen. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, teamwork en teamspirit.

‘Zacht’ resultaat wordt dat ook wel genoemd maar het is een randvoorwaarde voor het harde resultaat, in termen van data en cijfers, zoals:

 • Meer focus op de meest kansrijke segmenten.
 • Meer sturing op rendabele klanten.
 • Betere verhouding tussen marketing- en salesinvesteringen en commerciële opbrengsten.
 • Focus op best renderende tactische inzet.
 • Meer inzicht in beste product/markt combinaties.
 • Hogere inkomsten door betere aansluiting op klantprofiel.
 • Lagere kosten van klantbediening.

Resultaat beïnvloeden

In de aanpak richt ik mij op samen ontwikkelen in het positief beïnvloeden van resultaat. Vereende krachten, of het nu gaat om verkoop, productie, service of communicatie. We verbinden en knopen het aan elkaar. Medewerkers krijgen daarbij de ruimte voor kennisdeling en talent. Klanten worden betrokken. Technologie, software en data helpen ons maar ook ‘ouderwetse’ communicatie, weer helemaal van deze tijd. 😉


Groei van betekenis

De krachtigste weg naar groei is dus gezamenlijke groei. In termen van vooruitgang met mensen. Klantkoers maakt mens- en klantgerichte strategie. Met aandacht voor wat leiders, medewerkers en klanten drijft en bindt. Samen beter worden, dat maakt groei van betekenis.

Wil je eens vrijblijvend sparren over jouw klantkoers, om te bezien waar je staat en waar het nog beter kan? Bel mij dan op (06) 22075791, of stuur een e-mail: michiel@klantkoers.nl.