Privacy statement

Klantkoers, gevestigd aan Van Lentestraat 52, Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.klantkoers.nl
Van Lentestraat 52, Dalfsen
0622075791
M. Kroes is de functionaris gegevensbescherming van Klantkoers. Hij is te bereiken via michiel@klantkoers.nl.

Als jij een vraag hebt, of gebruik maakt van onze dienstverlening, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jou goed kunnen helpen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.klantkoers.nl. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 6 januari 2020.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Klantkoers verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Klantkoers, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, via de diverse communicatiekanalen van Klantkoers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je contactgeschiedenis of surfgedrag op Klantkoers.nl.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Klantkoers, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, bepaalde gegevens invult of wanneer je contact met ons zoekt.

Wij kunnen ook gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Als jij een vraag hebt of gebruik maakt van onze dienstverlening, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jou te kunnen helpen en je op de hoogte te kunnen houden over de start, voortgang of afronding van de opdracht. Hiervoor verzamelen wij je bedrijfsnaam en de naam van je contactpersoon, vestigingsadres, e-mailadres, betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons, of met een van onze partners, hebt gesloten. Wij bewaren jouw gegevens 5 jaar.

Klantkoers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Externe dienstverleners

Wij schakelen ook externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Dit doen wij dan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van digitale diensten zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij het leveren van diensten met betrekking tot contentcreatie en ontwerp en opmaak van communicatiemiddelen;
  • het ondersteunen bij advertentie- en marketingcampagnes;
  • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het ondersteunen bij ICT-toepassingen
  • het ondersteunen bij het organiseren van events

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op in onze eigen beveiligde klantdatabase, op onze stand-alone computer dus niet in een online omgeving of in de cloud.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan:

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Neem hierover contact met ons op. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Wij corrigeren dat binnen uiterlijk 2 werkdagen.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Neem hierover dan contact op met ons op. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via michiel@klantkoers.nl.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan alle gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met op met de functionaris voor de gegevensbescherming, M. Kroes. Dit kun je doen door te e-mailen naar michiel@klantkoers.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Klantkoers met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op.