3K-model

Continu verbeteren

Duurzame (klant)waarde creëren wij via klant- en resultaatgerichte strategie, vanuit ons 3K-model.

In co-creatie met jou – en input van je klanten – richten we een continue verbetercyclus in, over drie fasen:

1. Klantfocus aanscherpen
2. Klantkoers zetten
3. Klantresultaat beïnvloeden

Het model combineert de essentie van de PDCA-cyclus, SMART doelen en agile methodiek.

Lees hier welk resultaat dat met zich meebrengt.