Resultaat beïnvloeden

Hoe weet je of het werkt?

Doordat je het resultaat kunt meten en beïnvloeden. We gaan aan de slag met de juiste managementinformatie, dashboarding en interne afstemming hierover.

Je monitort de vooruitgang op de beoogde doelen en activiteiten. Realtime en voortschrijdend. En: je stuurt bij.

De setting en doorlooptijd hiervan is maatwerk. Belangrijk is het leggen van verbinding tussen medewerkers en teams. Samenwerking!

Agile
Eventueel werken we agile. Daarmee kun je kort-cyclisch samenwerken en sturen op resultaat. Het is afhankelijk van waar jouw organisatie staat met projecten en resultaatsturing.

Dagelijks werk
Kun je op de voortgang sturen? Dan heb je de strategische basis op orde en kun je dit in het dagelijks werk realiseren: activiteiten blijven uitvoeren, bijsturen en je ambitie waarmaken.

Wil je weten hoe Resultaat beïnvloeden er voor jouw organisatie uit kan zien? Neem dan even contact op.