Visie

Een klantgerichte koers houdt rekening met een gezonde leefwereld voor de klant van morgen. In onze visie kan commercieel en resultaatgericht denken en werken een mooiere en duurzamere wereld versnellen.

Een visie waarin je ‘winst’ boekt in termen van teamwork, persoonlijke groei, werkgeluk, efficiency en circulariteit. Winst in termen van geld is in onze visie een middel om dit goed en naar reële waarde te organiseren en ontwikkelen.

Wendbaar
Klantkoers gaat daarbij voor wendbare strategie, vertaald naar dagelijkse actie en ontwikkeling. Leren en verbeteren, vanuit het 3K-model.

Hierdoor werk je efficiënter en effectiever, bundel je de krachten en verhoog je de kwaliteit duurzaam. Ook stem je vaker en beter af op de belangrijkste doelgroepen. Al met al minder verspilling en meer opbrengst.

Van je organisatie vraagt dat:
> Verbindend leiderschap
> Klantgerichte marktbenadering

Een twee-eenheid. Het optimaliseren daarvan is waarin Michiel Kroes, oprichter van Klantkoers, zich heeft ontwikkeld binnen de zakelijke dienstverlening, retail en adviessector. Met die kennis en ervaring, en vanuit deze visie, helpt hij nu organisaties en bedrijven vooruit met commerciële focus, klantgerichtheid en duurzaam resultaat.