Klanten

ROVA, Zwolle

Advies (merkbeleid)

“Met Michiel heb ik voor het eerst samen gewerkt bij het sparren over merkbeleid, gekoppeld aan de organisatiestrategie. Goed om te merken dat Michiel zich snel inleest in de beschikbare informatie en door het stellen van vragen zijn eigen beeld scherp krijgt zodat hij gericht kan adviseren. Hij bepaalt niet voor jou wat het beste is, maar spiegelt en geeft je de inzichten om zelf het juiste pad uit te stippelen en een conclusie te trekken. Fijne samenwerking met een goed en pragmatisch resultaat!” – Monique de Jong, Manager Klant en Communicatie


Netherlands Quality Agency, Utrecht

Advies (accreditatie 6 HBO-CE’s)

“Bij een aantal opleidingsaccreditaties heb ik Michiel leren kennen in de rol van panellid werkveld. Goed voorbereid, een positief kritische houding, doorvragen en veel praktijkkennis, maken de gesprekken prettig wat ten goede komt aan de kwaliteit van de opleidingsaccreditatie als geheel. Michiel is in staat om een breed werkveld te vertegenwoordigen, begrijpt de context van onderwijs daarin en stelt daardoor vragen wat mensen tot denken zet. Fijn om mee samen te werken!” – Rene van der Burgt, panelvoorzitter


Waternet, Amsterdam

Co-creatie sessies
(ism Caramel Business)


Assessment Collectief, Zwolle

Strategiescan, Klantfocus aanscherpen


QOALZ, Apeldoorn

Klantfocus aanscherpen