Strategie is wat je nu doet

Strategie is wat je nu doet

Strategie is waar je nu mee bezig bent en op stuurt. Ik wijd er graag een blog aan, want ‘strategie’ wordt nog lang niet altijd zo gezien. Als iets van vandaag. Men associeert het vaak nog met een ver-van-mijn-bed-show, papieren tijgers en een la… maar die tijd is echt wel voorbij.

Ook strategie vernieuwt. Met ‘overmorgen’ heeft en houdt het natuurlijk wel verband, namelijk: zorgen dat je dan nog bestaat. Je wilt als organisatie in de nabije toekomst toch niet onaangenaam verrast worden, door interne of externe factoren waarmee je geen rekening hebt gehouden. Wanneer zich dat voordoet? Wanneer je in de waan van de dag teveel blindvaart op huidig of oud succes, bestaande kwaliteit, kennis of overtuigingen. Kortom, wanneer je het blijft doen zoals je het altijd al deed. Vaak onbewust, omdat het comfortabel voelt. Dan is je strategie: stilstand.

Flexibel
Strategie is dat je met open vizier leert van wat je vandaag doet en ziet en daar zorgvuldig op anticipeert. Dagelijks bezig zijn met ontwikkelen, niet alleen digitaal overigens. Goed en onderscheidend blijven in de volle breedte. Dat betekent dat je bewust bekwaam moet zijn of worden, om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende behoefte van je doelgroepen. Daarvoor is vooral benodigd: een flexibele mindset, werkwijze en cultuur.

Dat geldt zowel op project- en productieniveau (lean, agile, design thinking) als op organisatieniveau (innovatieve bedrijfs- en marketingstrategie). Voortdurend anticiperen, vanuit kennis. Want wat die ene klant graag wil, is dat veel gevraagd en past dat wel bij ons? Of is het mogelijk een latente behoefte van veel meer klanten die zich vroeg of laat manifesteert? Zijn wij dan nog wel de partij voor hen? Wanneer moeten we in onze dienstverlening en merkpositionering serieus schakelen en hoe weet je dat? Wat is wijsheid?

Strategie is wijsheid. Zien en ontdekken waar het naartoe gaat, de markt en je klantbehoefte. Vervolgens koers zetten en het huidige werk daarop blijven inrichten. Dan kun je constante kwaliteit en klantwaarde inbedden in de organisatie, leren en verbeteren. Strategie is de kunst van het inzicht en overzicht hebben, rust bewaren en vertrouwen aan medewerkers bieden. De kunst om op het juiste moment de juiste keuzes te kunnen maken en verantwoorden, vanuit multidisciplinaire co-creatie met je stakeholders.

Level 5
Gezamenlijk successen maken, delen en vieren. Het is ieders verantwoordelijkheid in de uitvoering maar strategie begint natuurlijk bij het hoger management, de leiders. Zij scheppen de voorwaarden en condities. Idealiter snappen zij het belang van beheerste bedrijfsvoering en maken ze strategische specialisten verantwoordelijk, wanneer het henzelf hiervoor aan tijd of skills ontbreekt.

Goede leiders nemen dan juist verantwoordelijkheid door zich kwetsbaar op te stellen en los te laten aan de echte strateeg. Dat kan een manager of consultant zijn, die met hen de strategische planning maakt en de organisatie hierin meeneemt. Strategie succesvol maken en implementeren vraagt om leiderschap ‘level 5’. Daarbij gaat het niet over ‘de baas zijn’ maar allereerst over commitment en vertrouwen, moed en de bereidheid om iets aan te gaan, namelijk: het inrichten van een transitie naar een volgend groeistadium. En daarmee: behoud van bestaansrecht.

Regisseur
Wat is de rol van die strateeg dan precies? Regisseur, organisatiebrein en -geweten tegelijk. De strateeg scant voortdurend, intern en extern, vraagt zich af als iedereen er is: wie ontbreekt er nog? Hij ziet en voorziet, maakt het van iedereen, brengt en houdt het in beweging. Hij bewaakt dus ook dat geplande activiteiten op tijd starten en gaan vliegen. Dat doet hij door in contact te blijven met zowel het management als de uitvoerend verantwoordelijken, op basis van gedeelde managementinformatie.

Als strategisch regisseur blijf je dagelijks in gesprek. Je bent behulpzame vraagbaak en een welkome ‘luis in de pels’ tegelijk. Is er onvoldoende aanspreekcultuur, dan is het aan jou om hiervoor aandacht te vragen. Want ‘culture eats strategy for breakfast’ en als strateeg ben je van alles maar geen politieagent.

Strategische verantwoordelijkheid is als de verkeerstoren op een luchthaven. Je beschikt over de juiste informatie en coördinaten en kunt voortdurend informeren ‘waar we staan’. Je blijft de juiste richting geven, ook bij minder zicht of noodweer, om samen op de beoogde plaats van bestemming te komen. Wendbaar en veilig. De strateeg werkt inspirerend, enthousiasmerend, innoverend. Dat is strategie waarvoor het bedoeld is: vooruitgang. Dagelijks te boeken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.